Kort og bratt (31/03/2015) Kort og bratt (31/03/2015)