RSS feed

Velkommen til Krokskogstafetten

Krokskogstafettens historie - kart for kart, etappe for etappe, etappetid for etappetid - med din hjelp.

Send in dine gamle kart og hjelp oss med å bygge opp historikken til Norges mest legendariske o-stafett! Email me.

There are no maps that match the search critera.